Chứng nhận ISO9001:2015

Ecigator là Nhà sản xuất thuốc lá điện tử được chứng nhận ISO9001:2015 tại Thâm Quyến, Trung Quốc


Kể từ tháng 7 năm 2022, Ecigator đã đệ trình Ứng dụng ISO nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn cao từ khách hàng và với mục tiêu trở thành 10 nhà sản xuất thuốc lá điện tử hàng đầu tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ecigator quyết định cải cách mọi khía cạnh bao gồm dây chuyền sản xuất, nhà kho, văn phòng và những thứ khác có liên quan. 


Cuối cùng, Ecigator đã nhận được thư chứng nhận ISO9001 từ hệ thống quản lý CNAS, nhưng Ecigator không bao giờ dừng bước trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.


Với tầm nhìn tuyệt vời về tương lai và khách hàng của chúng tôi, Ecigator sẽ theo kịp thị trường và cải tiến hàng ngày về mọi mặt để trở thành người giỏi nhất trong ngành này.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)