Tin tứcHơn >

  • 08-01/2023
    Dự luật quy định về thuốc lá điện tử của Philippines được thông qua vào tháng 1 gần đây đã trở thành luật, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cách tiếp cận của đất nước đối với các quy định về thuốc lá điện tử. Luật này đặt Philippines là một trong số ít các quốc gia châu Á có các quy định hợp lý về thuốc lá điện tử, nhằm mang lại lợi ích cho cả người hút thuốc và những người tiềm năng có thể hút thuốc, những người có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử như một giải pháp thay thế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của luật mới và cách nó có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng nicotin trong nước.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)