Tin tứcHơn >

  • 08-08/2023
    trong khi lệnh cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử của Venezuela là một biện pháp quản lý quan trọng, tác động lâu dài của nó đối với thị trường và kết quả sức khỏe cộng đồng vẫn còn phải xem xét, đặc biệt là theo kinh nghiệm của Brazil. Khi quốc gia tiếp tục với lệnh cấm này, điều quan trọng là phải theo dõi tác động của nó đối với hành vi, sức khỏe của người tiêu dùng và động lực thị trường rộng lớn hơn.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)