Tin tứcHơn >

  • 08-10/2023
    Các quy định về vaping của Colombia minh họa cho cách tiếp cận chủ động nhằm giải quyết sự phức tạp của bối cảnh vaping. Bằng cách cấm quảng cáo, phân loại các sản phẩm vaping là thuốc lá và thực hiện các hạn chế đối với việc sử dụng công cộng, chính phủ Colombia đã thể hiện sự cống hiến của mình trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các quy định tìm cách đạt được sự cân bằng giữa các quyền tự do cá nhân và bảo vệ hạnh phúc của công dân.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)