Tin tứcHơn >

  • 08-22/2023
    vaping đã đạt được sức hút đáng kể ở New Zealand, nổi lên như một giải pháp tiềm năng cho những người hút thuốc muốn thoát khỏi thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, việc không có các quy định rõ ràng xung quanh thuốc lá điện tử đã dẫn đến sự nhầm lẫn và mâu thuẫn trên thị trường.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)