Tin tứcHơn >

  • 08-22/2023
    vaping đã đạt được sức hút đáng kể ở New Zealand, nổi lên như một giải pháp tiềm năng cho những người hút thuốc muốn thoát khỏi thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, việc không có các quy định rõ ràng xung quanh thuốc lá điện tử đã dẫn đến sự nhầm lẫn và mâu thuẫn trên thị trường.
  • 08-12/2023
    Các sản phẩm vaping và thuốc lá điện tử là hợp pháp ở Hy Lạp nhưng chính phủ Hy Lạp đã cấm vape và thuốc lá điện tử không chứa nicotine vào năm 2018 nhằm ngăn chặn các vaper pha chế nước vape của riêng họ. Người Hy Lạp không thể mua thuốc lá điện tử hoặc nước ép vaping từ các nước EU khác bằng cách đặt hàng qua thư.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)