British American Tobacco công bố báo cáo nửa năm: Thuốc lá mới đóng góp 201 triệu bảng lợi nhuận, lợi nhuận hoạt động tăng 61,4%

2023-08-02

British American Tobacco công bố báo cáo nửa năm: Thuốc lá mới đóng góp 201 triệu bảng lợi nhuận, lợi nhuận hoạt động tăng 61,4%

Giới thiệu

Trong báo cáo kết quả hoạt động nửa năm gần đây, British American Tobacco (BAT) đã tiết lộ mức tăng trưởng tài chính đáng kể, với doanh thu tăng 4,4% trong sáu tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thành tích nổi bật là dòng sản phẩm thuốc lá mới của công ty, đã đóng góp một khoản lợi nhuận đáng kể là 201 triệu bảng vào thu nhập chung của nhóm. Bài viết này sẽ đi sâu vào những điểm nổi bật chính của báo cáo, tập trung vào hiệu suất vượt trội của các sản phẩm thuốc lá cải tiến của BAT và sự tăng trưởng mà nó đã đạt được trong danh mục thuốc lá không cháy.

Oral tobacco pouches

Hiệu suất mạnh mẽ của các sản phẩm thuốc lá mới của BAT

Trong danh mục sản phẩm thuốc lá mới, nhãn hiệu thuốc lá điện tử dạng hơi của BAT, Vuse và túi thuốc lá uống, Velo, đã tiếp tục có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Ngoài ra, sự ra đời của glo Hyper X2 Air, một sản phẩm không tỏa nhiệt, đã đặt nền móng cho những cải tiến trong tương lai trong dòng sản phẩm của công ty. Nói chung, những sản phẩm thuốc lá mới này đã đóng góp khoảng 201 triệu bảng lợi nhuận.

BAT nhấn mạnh việc đầu tư vào sản phẩm không cháy đã bắt đầu cho kết quả khả quan, điểm hòa vốn cho dòng sản phẩm này hiện đã gần trong tầm tay. Hơn nữa, số lượng người sử dụng các sản phẩm không cháy đã tăng 1,5 triệu người so với năm trước. Tuy nhiên, BAT cũng thừa nhận rằng cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được tiến bộ trong thị trường sản phẩm thuốc lá đang nóng lên.

Vapor

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hoạt động và thu nhập

Trong nửa đầu năm 2023, BAT đã chứng minh sự cải thiện dần dần trên thị trường thuốc lá cháy của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở phân khúc sản phẩm thuốc lá cao cấp. Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và thu nhập của công ty đều tăng trưởng.

Giám đốc điều hành của BAT, Tadeu Marroco, bày tỏ sự hài lòng với hiệu quả hoạt động bền bỉ của công ty và sức sống mới hình thành trong tổ chức bất chấp môi trường bên ngoài phức tạp. Ông cho rằng phần lớn thành công này là nhờ vai trò ngày càng tăng của dòng sản phẩm thuốc lá mới, với doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và thêm 1,5 triệu người sử dụng các sản phẩm không cháy so với năm trước. Marroco thể hiện sự tin tưởng vào những đóng góp trong tương lai của dòng sản phẩm và dự đoán mức tăng trưởng tích cực vào năm 2024. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh những tiến bộ đáng khích lệ đạt được trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá cao cấp kể từ đầu năm 2023.

Giải quyết các thách thức và theo đuổi sự bền vững

BAT thừa nhận những thách thức mà nó phải đối mặt và đã tích cực tiến hành tái cấu trúc chiến lược để tăng cường khả năng của mình. Công ty tập trung vào việc thúc đẩy văn hóa hợp tác và hòa nhập, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này bao gồm các nỗ lực giải quyết vấn đề phát thải và các mục tiêu liên quan đến đa dạng sinh học.

Phần kết luận

Báo cáo kết quả hoạt động nửa năm của British American Tobacco cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ của dòng sản phẩm thuốc lá mới, đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của công ty. Với các sản phẩm sáng tạo như Vuse, Velo và glo Hyper X2 Air, BAT đã củng cố vị trí của mình trên thị trường thuốc lá không cháy. Quỹ đạo tích cực và niềm tin của Giám đốc điều hành về sự phát triển trong tương lai cho thấy BAT cam kết duy trì đà phát triển và giải quyết các thách thức trực tiếp đồng thời thúc đẩy tính bền vững trong các hoạt động của mình.


FAQs (Những câu hỏi thường gặp)

 1. Mức tăng trưởng doanh thu của British American Tobacco trong nửa đầu năm 2023 là bao nhiêu?

  • Tăng trưởng doanh thu của British American Tobacco trong nửa đầu năm 2023 là 4,4%.

 2. Dòng sản phẩm thuốc lá mới đã đóng góp bao nhiêu lợi nhuận vào thu nhập của BAT?

  • Dòng sản phẩm thuốc lá mới đã đóng góp khoảng 201 triệu bảng vào thu nhập của BAT.

 3. Những sản phẩm không cháy nào hoạt động tốt cho BAT?

  • Nhãn hiệu thuốc lá điện tử hơi của BAT, Vuse và túi thuốc lá miệng, Velo, hoạt động tốt trong danh mục không cháy.

 4. Sản phẩm nào đặt nền móng cho những đổi mới trong tương lai trong dòng sản phẩm của BAT?

  • Sản phẩm không tỏa nhiệt, glo Hyper X2 Air, đã đặt nền móng cho những cải tiến trong tương lai trong dòng sản phẩm của BAT.

 5. BAT đang thực hiện những biện pháp nào để giải quyết các thách thức và tăng cường tính bền vững?

  • BAT đang tích cực thực hiện tái cấu trúc chiến lược để nâng cao năng lực của mình, thúc đẩy văn hóa hợp tác và hòa nhập, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)