Phát khẩu trang trong mùa dịch Covid-19

Hoạt động phúc lợi xã hội, gửi khẩu trang cho người cần


Đầu năm 2020, covid-19 lây lan nhanh, khẩu trang cháy hàng ở mọi cửa hàng và hiệu thuốc, rất nhiều người già và người dân không có khẩu trang và họ có nguy cơ nhiễm covid-19, Ecigator nhận ra những tình huống khó khăn từ những người có nhu cầu và mua hơn 10000 chiếc khẩu trang để giúp đỡ người già và người gặp khó khăn, mọi người không dễ dàng gì, nhưng ecigator với tư cách là một doanh nghiệp đã có trách nhiệm rất lớn đối với những người đó.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)