Khí thải

khí thải


Với sự phát triển nhanh chóng, Cơ quan quản lý độc quyền môi trường Thâm Quyến thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường, Ecigator chịu trách nhiệm về việc này và làm theo hướng dẫn của chính phủ, thiết bị phát thải khí thải đã được đặt trên đỉnh tòa nhà để xử lý bụi và không khí nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều ống khí thải được thiết lập trong sản xuất để dẫn không khí độc hại và bụi kịp thời trong quá trình sản xuất.Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)