Huấn luyện khẩn cấp lính cứu hỏa

Phần huấn luyện khẩn cấp của lính cứu hỏa:


Vào tháng 6 năm 2022, Ecigator đã thực hiện một khóa đào tạo về trường hợp khẩn cấp khi hỏa hoạn, lính cứu hỏa từ cộng đồng đường phố địa phương đã chỉ cho chúng tôi cách sử dụng vòi chữa cháy trong trường hợp khẩn cấp và cách thoát hiểm có trật tự khi hỏa hoạn xảy ra, vì nhiều vật liệu pin được cất giữ trong nhà kho của chúng tôi, điều đó càng nguy hiểm hơn để gây ra tai nạn hỏa hoạn nếu dự trữ ắc quy không đúng cách, sau khi đào tạo, nhân viên vận hành đã thực hiện nhiều biện pháp để dự trữ ắc quy trong các khu vực dành riêng cho ắc quy và cố gắng không dự trữ lâu dài.Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)